Foto UKZKF
FRNLEN

>>Het kind met sikkelcelanemie, de school en de sport

Informatie bestemd voor de kribbe en voor de onderwijzer(es)

Sikkelcelanemie (drepanocytose)Sikkelcelanemie is een genetische aandoening veroorzaakt door abnormaal hemoglobine, aanwezig in de rode bloedcellen. De abnormale vorm van het hemoglobine (hemoglobine S), heeft voor gevolg dat in bepaalde omstandigheden (koude, koorts, uitdroging, enz.) de rode bloedcel van vorm gaat veranderen (banaanvorm), resulterend in occlusie van de kleinere bloedvatten.
De verwikkelingen, preventie maatregelen werden reeds elders in dit boekje vermeld.
Samengevat, deze kinderen lijden aan : bloedarmoede soms reeds ernstig, frequente infecties soms ook ernstig, herhaaldelijke en plots opkomende pijncrisisen.
Naast deze verwikkelingen zijn er kinderen die voor grootste deel van de tijd gelijkwaardig zijn aan normale kinderen van hun leeftijd. Een normale leerplicht moet aangemoedigd worden mits enkele aanpassigen voor het kind.

Een aantal klachten moeten op school de onderwijzer(es) alarmeren :

 • Temperatuur > 38° C moet arts geraadpleegd worden
 • Temperatuur > 38.5° C moet het kind gehospitaliseerd worden
 • In geval van pijn, moet het kind veel drinken en adequate piinstilling krijgen in afwachting van medisch consult
 • In geval van extreme bleekheid (= medische urgentie)

Een aantal praktische aanpassingen op school zijn noodzakelijk :

 • Het kind moet zo weinig mogelijk aan koude worden blootgesteld. Bij zeer koude weer, is het van belang dat het kind tijdens speeltijd in de klas blijft.
 • Indien zwemmen werd toegestaan door behandelende arts, moet er toegezien worden dat de temperatuur van water > 23° C is en dat het kind zich onmiddellijk na het zwemmen afdroogd om afkoeling te vermijden.
 • Sportactiviteiten zijn toegestaan (altijd nagaan met behandelende arts), naar gevechtssporten, uithoudingssporten en uitdroging dienen vermeden worden. De activiteit moet absoluut onderbroken worden indien het kind kortademig is, pijn ter hoogte van borstkas, gewrichten, bot heeft. Kortom matige sportactiviteiten worden aanbevolen.
 • Verblijf op hoogte > 1500 meter is verboden (bv : sneeuwklassen).
 • Matige en regelmatige activiteiten zijn aanbevolen. Competitie is verboden.
 • Er dient op school geen specifiek dieet gevolgd te worden. Wel dient erop gelet te worden dat het kind voldoende drinkt en bijgevolg vrije toegang heeft tot het toilet, zelfs tijdens de klasuren. Dit voornamelijk tijdens warm weer of na fysiche activiteit. Activiteiten in de schaduw worden aanbevolen.
 • Blootstelling aan koude, extreme warmte en temperatuursschommelingen dienen vermeden te worden.
 • Lokalen moeten voldoende en regelmatig gelucht worden.
 • Blootstelling aan roken is te vermijden .

De onderwijzer(es) dient rekening te houden met de mogelijke vermoeidheid te wijten aan bloedarmoede. Zware boekentassen, trappen,… moeten vermeden worden.
In geval van pijn, dienen de pijnstillende medicatie voorgeschreven door de arts toegediend te worden.

>>Kliniek Hemato-oncologie.