Foto UKZKF
FRNLEN

>>Ik moet een heelkundige ingreep ondergaan

Heelkundige ingreepHet is nooit aangenaam, noch voor een kind noch voor zijn ouders om een heelkundige ingreep te moeten ondergaan.
Naast het feit dat uw kind ziek is zijn er een aantal zaken waarmee U rekening zal moeten houden.

Wij hopen dat deze brochure U kan helpen om dit moeilijke moment zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Bij mijn aankomst op Spoed

Bij de dokter : Bij mijn aankomst zal de dokter me onderzoeken. Ik vertel mijn verhaal zodat de dokter kan achterhalen wat er scheelt.

Onderzoeken :

  • Parameters
  • Bloedafname
  • Radiologie
  • Urine onderzoek

Voorbereidingen : Eerst komt de « slaapdokter » (anesthesist) langs om me uit te leggen wat er gaat gebeuren. De verpleegkundige zorgt ervoor dat ik naar de operatiezaal kan :

  • Ik draag een operatiehemdje en een armband met mijn naam op.
  • Mijn ouders ondertekenen de toelating voor de ingreep.
  • Ik mag zeker niet meer eten en drinken voor de ingreep.

In de operatiekamer

AnesthesistVerpleegkundigechirurgWie kom ik er tegen ?

>De anesthesist of "slaapdokter"
>De verpleegkundige
>De chirurg

AnesthesieWat zal er gebeuren ? Hier word ik geopereerd, ik zal er niets van merken want ik ben in slaap.

Op de ontwaakzaal : Na de operatie brengen ze mij naar de ontwaakzaal waar ik rustig kan wakker worden. Hoe lang het ontwaken duurt hangt af van het soort interventie, welke produkten er werden gebruikt, wat mijn antecedenten zijn, hoe lang de interventie heeft geduurd. Tijdens het ontwaken sta ik onder nauw toezicht van gespecialiseerd verpleegkundig personeel. Het verblijf op de ontwaakzaal garandeert de beste zorg na een anesthesie en interventie.

Tijdens mijn hospitalisatie

Wanneer ik goed wakker ben mag ik naar mijn kamer op de verpleegéénheid.
De verpleegkundigen zijn er voor mij: ze verzorgen me en zorgen ervoor dat ik zo weinig mogelijk pijn heb.
De verblijfsduur is afhankelijk van mijn toestand en hoe vlug ik herstel.

Terug naar huis

Wanneer de dokter vindt dat alles goed gaat mag ik naar huis. Hij zorgt voor alle papieren, eventuele afspraken of zorgen die thuis moeten gebeuren.
Samen met mijn ouders ga ik naar huis en ik let erop dat mijn verbanden netjes blijven.

We wensen je van harte een spoedig herstel !

>>Zie ook :  dienst Anesthesiologie / One Day Clinic.