Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bemiddeling

Bemiddeling

Interculturele bemiddeling

Interculturele bemiddelaars vormen de verbinding tussen u en de verzorgingsteams bij communicatiemoeilijkheden onder andere als tolk.

Rechten van de patiënt

Indien u informatie wenst te ontvangen over de rechten van de patiënt of indien u moeilijkheden ervaart, dan kan u de medewerking vragen van de klachtenbemiddelaar.

Opgelet !Klachten met betrekking tot facturen worden beheerd door de dienst Facturatie en Geschillen.

Recht op toegang tot medische gegevens

Elke vraag tot raadpleging of kopie van het medisch dossier kan worden verkregen door het volgen van de specifieke procedure.

Morele of religieuze bijstand

Op vraag kan u bijstand bekomen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of een lekenraadgever, die voor een geestelijke begeleiding zal zorgen in overeenstemming met uw noden, uw waarden en uw geloofsovertuiging.

U hebt ook een aantaal verplichtingen : Voor een optimale opvang en een optimale zorgverpleging is het essentieel dat de patiŽnt, zijn ouders en de bezoekers bepaalde voorschriften na leven. Hieronder vindt u praktische informatie, zoals de bezoekuren en enkele richtlijnen.