Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bemiddeling - De rechten van de patiŽnt

Médiation

Hebt u vragen over uw behandeling? Hebt u vragen over de rechten van uw kind als patiënt? Verliep uw behandeling niet zoals u had gewild? Ondervindt u een bepaald probleem?

Als u vindt dat uw rechten als patiënt zijn geschonden, dan hebt u het recht uw stem te laten horen, om bemiddeling te vragen of een klacht in te dienen.

De teams die voor uw kind zorgen, zijn er om naar u te luisteren tijdens uw hele verblijf in het ziekenhuis. Bespreek moeilijkheden zeker eerst met uw zorgverleners (arts, verpleegkundige, enz.). Als dat niet mogelijk is, of als er geen oplossing kan worden gevonden, kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdienst.

Attention !De afdeling Facturering en geschillen behandelt klachten over facturen. service Facturation et Contentieux.

Bemiddeling

Een ombudsman voor patiëntenrechten ontvangt u op afspraak voor bemiddeling in alle onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en respecteert het beroepsgeheim. Als ondanks de bemiddeling geen oplossing kan worden gevonden, informeert de ombudsman de patiënt over andere mogelijke manieren om tot een oplossing te komen.

Hoe werkt de ombudsman voor patiëntenrechten?
RHuishoudelijk reglement - ombudsfunctie

Brochures : Wet 'Rechten van de patiŽnt' - In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt

Een interculturele bemiddelaar fungeert als schakel tussen u en de teams van het ziekenhuis in geval van communicatiemoeilijkheden, met name op taalkundig gebied.

Als u dat wilt, kunt u zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van uw godsdienst of een lekenconsulent, die u geestelijke begeleiding geeft in overeenstemming met uw behoeften, waarden en overtuigingen.
> De godsdienstige, filosofische of morele bijstand

Voortdurende verbetering

Binnen de verschillende diensten worden regelmatig tevredenheidsonderzoeken georganiseerd. Wij analyseren ook regelmatig opmerkingen en beoordelingen op sociale media. Het is echter niet altijd gemakkelijk om naar aanleiding van dit soort feedback contact met u op te nemen om het verder te bespreken. Om redenen van medische vertrouwelijkheid en privacy is dit ook niet het ideale kanaal.

Alle feedback die we ontvangen, analyseren we en dient als input voor het proces waarbij we onze diensten of behandelingen voor kinderen en jongeren voortdurend proberen te verbeteren.

Wilt u ons vertellen hoe tevreden u bent? We horen het ook graag!

U hebt ook een aantal plichten: Voor een optimale verzorging is het van essentieel belang dat de patiënt, zijn ouders en bezoekers onze interne regels respecteren. Hieronder vindt u wat praktische informatie, waaronder de bezoekuren en enkele basisregels.