Foto UKZKF
FRNLEN

>>Aanvraag tot kopie van een patiëntendossier

Patiëntendossieren

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van patiënten bepaalt dat patiënten het recht hebben een kopie van hun medisch dossier te krijgen, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van zorgverleners en gegevens betreffende derden.

Om redenen van snelheid en veiligheid raden wij u aan het bestand per beveiligde e-mail naar de arts van uw keuze (bijvoorbeeld uw huisarts) te sturen. Hij zal het gevraagde dossier elektronisch ontvangen.  De sleutel om het bestand te openen zal hem in een tweede e-mail worden toegestuurd.  U vindt het aanvraagformulier om een volledig dossier te verkrijgen op deze link: aanvraagformulier voor een kopie van een medisch dossier.

Het is ook mogelijk om op elk moment uw gedeelde gezondheidsgegevens of die van uw minderjarig kind te raadplegen via de site van het Brussels Gezondheids Netwerk -Abrumet- indien u geregistreerd bent (BGN).
Dit netwerk verbindt alle ziekenhuizen in Brussel en België met de huisartsen en groepeert bepaalde medische documenten van patiënten. U vindt alle details over de toegang voor patiënten hier PDF.

Uw huisarts kan zich ook inschrijven bij de BGN en, met uw toestemming, toegang krijgen tot het medisch dossier van u of van uw kind.
Alle informatie is te vinden op: https://www.huderf.be/nl/professional.asp

Indien de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot en met de tweede graad een kopie van het dossier van een overleden patiënt vraagt, kent de wet hem een recht van indirecte raadpleging toe via een beroepsbeoefenaar die hij dient aan te wijzen. Wil dit recht worden gehonoreerd, dan mag de patiënt zich daar tijdens zijn leven niet uitdrukkelijk tegen hebben verzet en moet het verzoek gerechtvaardigd en met redenen omkleed zijn.

Indien U, ondanks deze verschillende mogelijkheden, zelf een kopie van het volledige dossier wenst te verkrijgen, gelieve dit te vermelden in het veld "reden voor het opvragen" van het aanvraagformulier voor een kopie van een medisch dossier. Deze zal alleen op papier beschikbaar zijn. Er zal u een ontvangstbewijs worden gevraagd wanneer u het afhaalt. Vergeet niet uw identiteitskaart en die van uw kind mee te brengen. Het secretariaat van de Medische Directie zal contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van de afspraak voor de ontvangst van het dossier.

Wij herinneren u eraan dat, indien uw kind 16 jaar of ouder is, het verzoek om een kopie van het dossier door uw kind moet worden gedaan : aanvraagformulier voor medische dossiers.

Wij herinneren u eraan dat de kopie van het volledige dossier binnen 15 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag tot uw beschikking zal worden gesteld.

>>Ziekenhuisbemiddeling.