Foto UKZKF
FRNLEN

>>Kwaliteitsbeleid

Waarden

De kwaliteit van de zorgen voor kinderen zit in ons DNA

Sinds zijn oprichting in 1986, werkt het kinderziekenhuis in het belang van het kind. Wij geloven dat alleen actieve benadering van verbetering, samenwerking en respect kunnen de kwaliteit en betrouwbaarheid die wij onze patiënten willen garanderen bereiken. Deze waarden bepalen ons en worden weerspiegeld in onze missies van zorg, patiëntondersteuning; maar ook in onze missies voor gezondheidseducatie en onze onderzoeks- en onderwijsmissies.

Een kwaliteitsbenadering geactiveerd door accreditatie

Accrédité OR

In juli 2019 werd het Kinderziekenhuis erkend voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de diensten en de zorg voor kinderen, jongeren en hun families door een internationaal erkende organisatie, Accreditation Canada, die het ziekenhuis een gouden erkenning verleent.

Sinds 2015, zijn we begonnen met een accreditatieproces voor al onze activiteiten. Verankerd in een culturele benadering van kwaliteit en veiligheid, maakt het accreditatieproces deel uit van de ontwikkelingsstrategie in de lange termijn van het Kinderziekenhuis. Het accreditatie heeft als doel om ons proces van kwaliteitsverbetering te ondersteunen en te consolideren met concrete maar progressieve actieplannen. De externe evaluatie van Accreditatie Canada International meet het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis in overeenstemming met internationaal erkende normen.

Onze doelstellingen achter deze aanpak :

  • Om het hoogste niveau van veiligheid en zorgkwaliteit voor onze patiënten te waarborgen
  • Om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid objectief te laten herkennen
  • Operationele efficiëntie verbeteren door efficiënt gebruik van menselijke en materiële middelen
  • Bevordering van vaardigheden en verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • Een cultuur van kwaliteit en veiligheid op lange termijn bevorderen
  • Om vertrouwen in onze instelling op te bouwen, in wat betreft onze patiënten en hun families, maar ook onze partners en medewerkers
  • Innovatie stimuleren

Kwaliteit in de praktijk: uitwisseling en formalisering van transversale goede praktijken

In de praktijk, delen de teams goede werkwijzen om de manier van werken van de ene dienst naar de andere te harmoniseren. De geïmplementeerde acties worden gemeten om deze constant te verbeteren. Het ziekenhuis gaat van een orale traditie naar een schriftelijke formalisatie van procedures, besluitvormingsprocessen, het functioneren van besluitvormende organen, enz. Op het gebied van patiëntenzorg, maar ook op het gebied van de organisatie van het ziekenhuis.

Accréditation Canada
Accréditation Canada is de accreditatie-instelling met de grootste internationale invloed: 7.000 gezondheidsinstellingen over 5 continenten zijn al geaccrediteerd door ACI. In België hebben een vijftigtal Belgische ziekenhuizen gekozen voor ACI of haar Nederlandstalige tegenhanger, het NIAZ. De drie accreditatieniveaus zijn Goud, Platina en Diamant. Het eerste niveau, Goud, legt de basisstructuren en -processen vast met betrekking tot de fundamentele elementen van veiligheid en kwaliteitsverbetering. Het platinaniveau vereist volledige naleving van het Gouden niveau en certificeert verder de consistentie in de dienstverlening door gestandaardiseerde processen en door patiënten en personeel te betrekken bij de besluitvorming.

Chronologie van het accreditatie

2015 : Gap Analysis : Sinds de "Gap Analysis" zijn in elke afdeling werkgroepen opgericht om de actieplannen te concretiseren en nieuwe procedures en werkwijzen te implementeren.

December 2018 : Het zogenaamde gesimuleerde bezoek vond plaats in december 2018. De eerste resultaten maakten het mogelijk om de acties te consolideren en te heroriënteren om klaar te zijn voor het accreditatiebezoek.

Juni 2019 : Toekening van een gouden accreditatie aan het ziekenhuis. Tijdens het bezoek werden niet minder dan 1973 criteria geanalyseerd. De inzet van het personeel om patiënten op gepaste wijze te ontvangen en zich te mobiliseren om de kwaliteit en de betrouwbaarheid te verbeteren, werd door de experten sterk benadrukt. Het Kinderziekenhuis heeft zijn label voor 3 jaar, waarna het opnieuw geëvalueerd zal worden.

Kwaliteitsteams bij UKZKF

Vanuit een organisatorisch oogpunt is er een team dat zich toelegt op risicobeheer en voortdurende verbetering van onze zorgaanbiedingen, de Kwaliteits- en Veiligheidseenheid. De team werkt met de teams in de verschillende diensten en met een kwaliteitscommissie die toezicht houdt op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis.

Verschillende specifieke continue verbeteringsgroepen bestaan uit multidisciplinaire teams die experts zijn in hun vakgebied en deze articulatie aanvullen en actie ondernemen op specifieke thema's. Indicatoren voor voortdurende verbetering worden op alle niveaus, inclusief governance, gecommuniceerd voor geïnformeerde en kwalitatieve besluitvorming.

:: Labels en certificatie van het UKZKF ::
>Accreditatie Canada International – Goud sinds juli 2019
>ISO 15189 voor zijn laboratorium voor klinische biologie sinds 2012
>JACIE voor de afdeling Hematologie en Stamcelbanken sinds 2015
>ISO 9001-certificering voor het Laboratorium voor Pathologische Anatomie, sinds 2012
>Rookvrij ziekenhuis – Generatie zonder rook ambassador
>Diëtetische keukens: autocontrolesysteem van het FAVV
>Label Brussel Leefmilieu
>BELAC-accreditatie voor het universitair pediatrisch laboratorium sinds 2018