Photo HUDERF
FRNLEN

>>Show Aldebert ten voordele van pediatrisch onderzoek

De vooruitgang in de geneeskunde was nooit eerder zo snel en rechtstreeks toepasbaar op de behandeling van de patiënten. Onderzoek is echter duur. Er zijn naast doeltreffende middelen ook multidisciplinaire teams voor nodig, die volledig focussen op het inzicht in de mechanismen achter ziekten.

De klinische gevallen waarmee we in aanraking komen, confronteren ons met de ontoereikendheid van de diagnosemiddelen, de zorgprocedures en de geneesmiddelen.

Zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek gaan hand in hand. Daarom moeten de onderzoekslaboratoria en de centra voor klinisch onderzoek zich in de onmiddellijke nabijheid van universitaire ziekenhuizen vestigen en nauw met ze samenwerken. De geneeskunde levert vragen voor het onderzoeksteam, dat op zoek gaat naar verklaringen en praktische oplossingen.

Daarom doen we een oproep tot donaties, en met de steun van de Stad Brussel nodigen we u graag uit voor de show met zang en visuele acts “LE GRAND VOYAGE” van ALDEBERT, die op zondag 19 december 2021 om 17.30 uur in het Koninklijk Circus zal worden opgevoerd.

Deze show van 90 minuten is er een voor jong en oud.

Ontdek de website van Aldebert : www.aldebert.com.

Aldebert is echt speciaal, grappig en geëngageerd. Hij is de enige die op een niet-betuttelende manier met kinderen spreekt. Hij is een dichter. Zijn muziek is aanstekelijk en zijn teksten zijn erg mooi, hij verdedigt echte waarden: milieu, dierenbescherming en burgerschap.

U kunt ons helpen:

Door tickets te kopen via Ticketmaster voor € 55 (volwassenen) en € 35 (kinderen) helpt u mee onderzoek mogelijk te maken. De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar het onderzoek van het UKZKF.

Diner, CSR & teambuilding of geschenk formules

  • Door de Premium-formule te kopen voor € 250 per persoon (€ 100 per kind) helpt u het onderzoek. Deze formule omvat een plaats op de parterre voor de show, gevolgd door een feestelijk diner in een scenografie van Charles Kaisin, in de zaal Les Ecuries in het Koninklijk Circus, om 19.00 uur. Er zijn tafels van 10 personen mogelijk. U stort het bedrag rechtstreeks op het rekeningnummer BE33 6787 1828 7546 van de vzw Brussels Research Institute of Pediatrics. Bevestig uw reservatie via een e-mail naar event-huderf19-12@brucity.be 

  • Door de tickets van deze show als eindejaarsevenement cadeau te geven binnen uw netwerken en bedrijven. Een mooi gebaar van solidariteit.

  • Door de tickets voor deze show te schenken aan de patiënten van het Kinderziekenhuis. Contacteer : event-huderf19-12@brucity.be.

Bekijk de brochure in PDF


Samen kunnen we deze geweldige uitdaging aangaan en de situatie van veel patiëntjes verbeteren..

Alvast bedankt voor uw waardevolle steun.

�� Pour plus d'informations sur nos projets de recherche, visitez notre page recherche.