Foto UKZKF
FRNLEN

>>Procedure voor een stageaanvraag binnen het Verpleegkundig Departement

1. Toegangsvoorwaarden

De student dient ingeschreven te zijn in een opleidingsprogramma op bachelor of masterniveau  in de gezondheidszorg.

Verpleegkundigen

Hij dient deel uit te maken van één van de volgende beroepscategorieën :

 • Verpleegkunde, bachelorniveau :
  • 3de jaar bachelor verpleegkunde
  • BANABA (opleiding bijzondere beroepstitels)
 • Gespecialiseerde opvoedkundige (bachelorniveau) kan van het eerste tot het derde jaar in functie van de stageplaats
 • Technoloog in de medische beeldvorming (derde jaar)
 • Diëtiste (derde jaar of specialisatie)
 • Ergotherapeuten (tweede of derde jaar)
 • Gezondheidskader (masterstudenten)

Tijdspanne

 • Stageaanvraag : ten laatste 8 weken voor de aanvang van de stage.
 • Administratie : stageovereenkomst dient volledig ingevuld en ondertekend door de hogeschool en de student ten laatste 15 dagen voor aanvang van de stage in ons bezit te zijn.
 • Stageperiode : de stage dient minstens 2 weken aan één stuk plaats te hebben.

In geen enkel geval zal een observatiestage van enkele dagen of een kennismakingsstage worden aanvaard. Stage aanvragen ingediend door studenten van het middelbaar onderwijs zijn niet toegankelijke.

2. Indienen van de stageaanvraag

De stageaanvraag dient te gebeuren via het online document ter attentie van de verantwoordelijke voor de coördinatie van de stageaanvragen van het verpleegkundig departement.

3. Te volgen procedure

U dient het document stageaanvraag online in te vullen (opgelet alle rubrieken dienen te worden ingevuld voordat uw stageaanvraag kan worden ingediend).
Een akkoord zal U worden meegedeeld na onderzoek van de aanvraag en de mogelijkheden die er zijn om een stage binnen de gevraagde periode te organiseren.

4. Behandeling van de stageaanvraag

 • Indien de aanvraag volgens de gevraagde modaliteiten werd ingevuld zal de student een antwoord ontvangen binnen een aanvaardbare termijn. Het antwoord (positief of negatief) zal verstuurd worden per email.
 • Indien nodig zal een gesprek op afspraak worden georganiseerd om een beter inzicht te krijgen in de gevraagde verwachtingen van de student.
 • Elke aanvraag dient het akkoord van de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke te krijgen.
 • Om een optimale begeleiding te verzekeren houden we het aantal studenten per dienst beperkt, dit betekent dat we dus niet alle aanvragen positief kunnen beantwoorden.

5. Goedkeuren van de aanvraag

Indien een stageaanvraag wordt goedgekeurd, wordt een stageovereenkomst in drie exemplaren verstuurd of aan de student overhandigd.
In het UKZKF worden enkel de door ons zelf opgestelde documenten gebruikt. Onze stageovereenkomst respecteert de wetgeving betreffende het gezondheidstoezicht van studenten (KB 24/09/2004 aangepast door het KB van 30/09/2005).
Het document risicoanalyse is (interne en externe dienst veiligheid en preventie) is bijgevoegd.
De hogeschool wordt gevraagd om de rubriek “verzekering” in te vullen en een attest te sturen die aantoont dat de student verzekerd is tijdens de stageperiode.
Een exemplaar van de stageovereenkomst dient in het bezit van de coördinator van de stages binnen het verpleegkundig departement te zijn, minstens 15 dagen voor aanvang van de stage.

De stagecoördinator zal de betreffende dienst op de hoogte brengen van de stage om zo de praktische regeling en het uurrooster van de student te maken.

>>Verpleegkundig Departement / Formulier voor stageaanvraag.